• Kuyumculuk_01.jpg
  • Kuyumculuk_02.jpg
  • Kuyumculuk_03.jpg
  • Kuyumculuk_04.jpg

Kuyumculuğun Tarihçesi

Altın takılar; Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te yüzyıllardan bu yana kullanılan, halen önemini koruyan bir yatırım aracı ve süs eşyasıdır. Bölgede altın takılara ilk olarak M.Ö. III. yüzyılda Romalılar döneminde rastlanmaktadır. O dönemden itibaren altının kullanıldığı süs eşyaları ve takılar bölge insanının hayatında var olmuştur.
Takı tasarlama ve biçimlendirme, yüzyıllardan bu yana değişi yollarla uygulanarak süregelmiştir. Günümüzde metal işleme teknolojisi ve taş işleme tekniklerinde makineleşme hızla artmaktadır. Takı sektöründeki gelişmeler, üretimde makineleşme oranını artırmasına karşın takı üretiminde insan faktörü önemini korumaktadır.
Kurtuluş mücadelesine kadar ağırlıklı olarak gayrımüslümlerin icra ettikleri altın işlemeciliği, azınlıkların ülkemizden göç etmeleri sonrasında zayıflasa da 1920'li yıllardan itibaren sektöre önderlik yapan ustaların gayretleriyle canlanmıştır. Örneğin 1918 yılında Gaziantep’e gelen Sait Türkistanlı, bir çok usta yetiştirerek kuyumculuğun gelişmesinde öncülük yapmıştır.
Gaziantepli kuyumcular; halka, renkli taşlı, yakut, zümrüt, firuze ve benzeri renkli taşlı yüzük, çöp, telkari, yılanlı, burmalı, çakma ve benzeri bilezik, kemer ve daha birçok çeşit altın takı imalatı gerçekleştirmişlerdir.
Kuyumculuğun merkezi sayılan İstanbul ve diğer büyük illerde altından üretilen süs ve takılar, 18 ve daha düşük ayarlı altından üretilip satılırken, Gaziantep'te kuyumcuların ürettiği takılar 22 ayar denen ve 916 milyem olan altından imal edilmektedir.
Günümüzde kuyumculuk sektörü; Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te bine yakın vitrin kuyumcusu, 60 civarında imalatçısı ve sektörde istihdam edilen 2000 civarındaki çalışanıyla bölge ekonomisinde önemli bir aktör konumundadır. Yatırımlarına devam eden sektör firmaları büyümelerini sürdürmekte ve ülke genelindeki ağırlıklarını artırmaktadır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2010 yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İpekyolu Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Gaziantep Ticaret Odası’na aittir.